Наистина ли са екологични фотоволтаиците?

За жалост, дискусията относно слънчевата енергия и енергията от възобновяеми източници като цяло, често не е обективна и не се фокусира върху техните обективни характеристики. Понякога попадаме на статии които твърдят, че нетния ефект от фотоволтаиците е в ущърб на околната среда.
Това твърдение е грешно, научните изследвания и публикации показват, че съвременните фотоволтаични панели произвеждат достатъчно чиста енергия за да компенсират материалите и енергията консумирани през жизнения им цикъл само за 3 години.
Имайки предвид, че полезният живот на една фотоволтаична система е поне 25 години, тези централи ще произведат в пъти повече чиста енергия отколкото са консумирали в жизнения си цикъл.

Фотоволтаиците не отделят вредни емисии докато работят, не отделят отпадъци, не използват вода, и не представляват опасност за животните.
Електричеството от слънцето може да се произвежда и използва на едно и също място, панелите могат да се поставят на покриви, фасади, паркинги и други места където не създават неудобство. По-големите
централи могат да бъдат построени на необработваема земя, а все по-често се изграждат и плаващи централи, които се поставят в язовири.

Най-голямото предизвикателство в индустрията в момента е рециклирането на амортизирани и повредени слънчеви панели.
От 2012-та година слънчевите панели са част от директивата WEEE на ЕС, която изисква 85% събираемост на панелите и 80% рециклируемост на материалите.
Най-модерният завод за рециклиране на фотоволтаични панели в Европа се намира в град Руссе, департамент Буш дю Рон във Франция.
Този завод успява да възстанови 94,7% от материалите като суровина, единствения продукт с по-добра рециклируемост са алуминиевите кенчета за напитки.

Фотоволтаичните панели са изградени основно от стъкло, алуминий и силициеви полупроводници, с малък дял от други материали.
Стъклото, алуминиевата рамка, както и кабелите и ел.таблото са лесно рециклируеми със съществуващи технологии. Капсуланта, който в повечето случаи е етилен винил ацетат, също може да бъде рециклиран, но процеса е енергоемък.
По-екологично е EVA да бъде използван като гориво за други индустриални процеси и да бъде изгорен.

С нарастващия дял на слънчевата енергия, ще се увеличи и количеството на панелите които трябва да бъдат рециклирани. Това ще създаде финансова мотивация за изграждането на други модерни заводи за рециклиране.
Освен затягащите се регулации върху индустрията, самите производители са мотивирани да ограничат своята собствена консумация на ресурси и енергия. На този етап фотоволтаичните централи са най-практичната технология за производство на чиста енергия.
С напредването на техническия прогрес ефективността на панелите ще се увеличава, а производството им ще става все по-чисто, което допълнително ще подобри техните екологични характеристики.
Скорошни новини
 Уеб страницата не се поддържа в Internet Explorer, използвайки chrome, firefox или edge 
Докладвайте за грешка