При свързване на повече от една батерия, нужно ли е кабелите да са с еднаква дължина?

Да, смята се за най-добра практика кабелите свързващи шината и батериите да имат еднаква дължина.
Скорошни новини
 Уеб страницата не се поддържа в Internet Explorer, използвайки chrome, firefox или edge 
Докладвайте за грешка